Technologie výroby levných rodinných domů na klíč NOVA 101

Levné rodinné domy na klíč.Díly našich levných domů na klíč jako jsou dřevěné hrázděné konstrukce se vyrabí v závodě za výhradního použití mateteriálů, které podléhají dozoru a jsou biologicky nezávadnéPro výrobu těchto levných domů se používají pouze stavební materiály a  suroviny, které odpovídají předpisům příslušných ČSN, ČSN-EN  a jsou označeny.

Firma RD Rýmařov s.r.o. má vybudovaný, dokumentovaný a zavedený vynikající systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Přesvědčte se sami o naši kvalitách a neváhejte nás kontaktovat!

Dřevěné rámové stavební sady RD Rýmařov s.r.o. jsou v souladu s ES CERTIFIKÁTEM SHODY č. 1390-CPD-0011/07/Z vydaným na základě ETA – 07/0017.

Obvodové stěny

Projekt levného rodinného domu na klíč.RD domy garantují v oblasti obvodových stěn ve standardním provedení s termofasádou tepelnou izolaci, která odpovídá platným nařízením o úspoře energie. Pokud by vám nevyhovovalo toto standardní vybavení, nabízíme také možnosti nadstandardního provedení.

 Obvodové stěny mají následující skladbu (zvenku dovnitř):

Minerální škrábaná omítka Tloušťka ca. 2 – 3 mm
Tmel s armovací sítí ca. 2,5 – 3,5 mm
Venkovní izolace (polystyrol) přízemí + podkroví 100,0 mm
Sádrovláknité desky 15 mm
Statická hrázděná konstrukce 120,0 mm
Tepelná izolace s parozábranou 120,0 mm
Izolační předstěna 40 mm
Sádrovláknité desky 15 mm
Součinitel prostupu tepla U  = 0,16 W/(m²•K)
Vzduchová neprůzvučnost

RW41dB

typovém provedení je strukturní omítka v barvě bílé a barevné odstíny dle vzorkovnic budou účtovány dle aktuální nabídky příslušného dodavatele. Pro vaši větší představivost jaké barvy  lze použít, se nezapomeňte podívat do fotogalerie levných rodinných domů. Připravili jsme pro vás také virtuální prohlídku dřevostavby NOVA 101.

Ukotvení domu na úložnou desku se provádí úhlovými kotvamiexpanzními hmoždinkami.

Levné rodinné domy. Levné rodinné domy. Levné rodinné domy.

Vnitřní stěny

 • vnitřní nosné stěny - mají rámovou konstrukci z dřevěných hranolů o tloušťce 120 mm. Opláštění se provádí sádrovláknitými deskami 15 mm, vnitřní prostor rámové konstrukce je vyplněný minerální plstí a celková tloušťka nosné stěny je 150 mm
 • Dělící stěny místností - mají rámovou konstrukci z 60 nebo 120 mm silných dřevěných hranolů, z obou stran jsou opláštěné sádrovláknitou deskou 15 mm, meziprostor je vyplněný minerální plstí o tloušťce cca. 60 nebo 120 mm a celková tloušťka je cca. 90 mm nebo 150 mm
 • Instalační stěny tloušťka instalačních stěn se řídí systémy vedení potrubí, které se má instalovat, opláštění tvořísádrovláknité desky.

Dle ČSN 730532 je stanoven požadavek na min. jeden chráněný prostor – obytná místnost o zvukové izolaci 42dB vůči sousedící obytné místnosti - tím může být ložnice či dětský prostor a jeho výběr provede projektant nebo zákazník, součástí standardní dodávky je jedna taková místnost v domě.


Opláštění v koupelnách 

Mokré oblasti v koupelnách a WC jsou opatřené impregnací a hydroizolačním nátěremrohové spoje jsou navíc opatřeny těsnící páskou.

Střecha 

Střešní krytina BETA.Střešní konstrukce se vyrábí podle statického výpočtu z jehličnatého řeziva při předpokládaném zatížení sněhem Sk = 1,5 kN/m2 t.j. pro III. sněhovou oblast dle ČSN. lokalitách s vyšším sněhovým zatížením se statické úpravy konstrukce provádí za příplatek.

Vnější dřevěné díly

Vaznice, krokve, nosníky, balkonyspodní opláštění přesahů střech na štítěokapu jsou standardně natřené lazurovou barvou. Použité viditelné dřevo odpovídá požadavkům ČSN 73 28 24 třída 10.

Okapy

Střechy jsou opatřené půlkruhovými zavěšenými střešními okapy a vně ležícími svody dešťové vody z titanozinku. Svody jsou vedené 30 cm pod horní hranu spodní stavby.RD Rýmařov doporučuje, aby součástí dodávky spodní stavby byly lapače nečistot (“gajgry”).

Doba montáže těchto levných rodinných domů na klíč je cca 20 dnů. Podívejte se na naše zajímavé video z montáže rodinných domů.

Stropní konstrukce

 • nad přízemímstropní konstrukce se skládá z dřevěných trámů s horním opláštěním z dřevotřískové desky, mezi stropními trámy je položena tepelná izolační vrstva z minerální plsti, na spodní straně stropních trámů je připevněno laťování.
 • nad podkrovím - skládá se z dřevěných trámů standardního průře s horním opláštěním z dřevotřískové desky, na stropním nosníku je položena tepelná izolace. prostor mezi stropními trámy je vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti


Levné rodinné domy na klíč.

Schodiště

Schodiště mezi přízemím a obytným podkrovím je v provedení dle obchodní projektové dokumentace v bukové spárovce. Povrch je ošetřený bezbarvým lakem. Na půdu vede stahovací schodiště.

Podlaha

Na základovou desku popř. na strop sklepa je položena plovoucí podlaha o tloušťce cca. 150 mm v následujícím složení:

 • Podlahová krytina
 • Suchý podklad pod podlahovou krytinu (Fermacellové podlahové dílce)
 • 10 cm podlahový polystyren EPS 200
 • Suchý podlahový podsyp
 • PE folie

Ve vybudovaném podkroví je provedena podlaha takto:

 • Suchý podklad pod podlahovou krytinu (Fermacellové podlahové dílce)
 • Dřevovláknitá deska měkká
 • Mirelon
 • podlahová krytina

Toto provedení platí pro všechny místnosti v podkroví. Místnosti, které jsou vybavené dlažbou, mají mezi podlahou a stěnou se zednickou stěrkou sokl z dlažby.

Chcete si vybrat vhodný rodinný dům z pohodlí vašeho domova? Neváhejte a napište si o podrobný katalog rodinných domů zdarma!

Okna

Standardní okno.Počet oken se řídí platnou obchodní projektovou dokumentací příslušného typu domu. Dodávají se ve standardu v barvě bílé (bílá vně i zevnitř).Okna a terasové dveře se dodávají v provedení otvíravém-sklopném a terasová okna jako pevná. Okna mají osazeno kování z eloxovaného lehkého kovu, mikroventilace není součástí standardní dodávky.

Dveře

 • vnitřní dveře počet odpovídá obchodní projektové dokumentaci, vnitřní dveře (KASARD STANDARD 1) jsou dýhované, dýha mahagon nebo buk. Křídlo dveří je plné, s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným gumovým těsněním
 • vchodové domovní dveře - jsou vyrobené z plastu se třemi závěsy a pětinásobným úzavěre, jsou vyrobeny z min. 3 komorových umělohmotných profilů v bílé barvě

Obkladačské práce 

Koupelny a WC jsou obloženy obkladačkami do výše dveří lepenými do tenkovrstvého tmelu. Výjimku tvoří střešní šikminy (u domů s vybaveným podkrovím), zde zůstává povrchová úprava zednickou stěrkou s malbou. Obklad za kuchyňskou linkou není součástí rozsahu dodávky

Elektroinstalace

Elektroinstalace levných rodinných domů.Elektroinstalace začíná od skříně domovního elektrorozvaděče včetně dodávky a odborné instalace podle platných ČSNMontují se bílé zásuvky a vypínače. Počet zásuvek, vypínačů, elektrických přípojů, atd., v domech se řídí přílohou číslo 1 (elektrické vybavení).Ke standardnímu rozsahu dodávky svítidel patří osvětlení půdy a 2 ks venkovních světel (bílánoha, bílá koule). Další vnitřní a venkovní svítidla nejsou součástí rozsahu dodávky.Bleskosvod nepatří do rozsahu dodávky RD.

Instalace slaboproudu

K rozsahu dodávky patří: zvonek od domovních dveří, 2 zásuvky pro kabelové připojení TV včetně kabelového rozvodu v domě.

Přívod vody a kanalizace

Přívody pro studenou a teplou vodu jsou z plastových trubek izolovaných pěnovou hmotou a vedou od vodoměru (v domě) popř. od zařízení pro ohřev teplé užitkové vody až k místům odběru vody v domě.

Sanitární vybavení

Sanitární vybavení se instaluje podle platných ČSN. Sanitární předměty jsou bílé, armatury pochromované. Rozsah vybavení se řídí obchodní projektovou dokumentací daného domu.

 • přípojka pro pračku (samostatná umělohmotná výpusť se samostatným pračkovým ventilem) - 1 ks v domě
 • přípojka pro myčku  - 1 ks v domě
 • venkovní zahradní ventilKemper („nezámrzné“ provedení) - 1 ks v domě

 • Sanitární vybavení levných rodinných domů na klíč. Sanitární vybavení levných rodinných domů na klíč. Sanitární vybavení rodinných domů na klíč.

Otopné zařízení

Příprava tepla je zajišťována elektrokotlem, který je součástí dodávky. Příprava teplé užitkové vody je zajišťována ve stacionárním elektricky vyhřívaném zásobníku TUV o objemu 160 l, který je rovněž součástí dodávky. Při dodání otopného kotle zákazníkem, provede montáž přístrojů a příslušenství schválený instalatér zákazníka, který současně zodpovídá za zprovoznění a garanci. RD Rýmařov provede trubní odvody až do bezprostřední blízkosti přístrojů. Připojení plynu včetně všech přívodů, jakož i montáž a potřebné bezpečnostní armatury nepatří do rozsahu dodávky RD a zajistí je zákazník

Radiátory

Radiátory v rodinných domech na klíč.Vytápění místností zajišťují bílé lakované deskové radiátory. Trubní vedení je z mědi, a je  izolováno pěnovou hmotou. Teplota místností se dá regulovat pomocí termostatických ventilů

Komín

Komín je zdarma součástí každého domu RD Rýmařov

Malířské práce 

Stěny a stropy v obytných místnostech, na chodbách a WC, v zádveří, jakož i v oblasti schodiště jsou upraveny zednickou stěrkou do stupně kvality povrchu Q2 opatřeny bílou malbou

Podlahové krytiny

Dlažba je položena ve všech místnostech mimo obytných místností a chodby v podkroví. 

Kuchyně

Kuchyňské přípojky vody, odpady a elektro jsou připraveny v rozsahu dle typové obchodní dokumentace.Vedení pro odtah zplodin (včetně izolace a střešní větrací tašky) nepatří ke standardnímu rozsahu dodávky.

Pro vážné zájemce nabízíme prohlídku vzorových rodinných domů na klíč NOVA 101 zdarma!

Podkroví 

Střešní okna v levných rodinných domech na klíč.Obytné místnosti v podkroví jsou vybaveny analogicky s místnostmi v přízemí (vnitřní dveře, elektroinstalace, otopná tělesa, podlahové krytiny).

Půda

Stropní panely nad podkrovím jsou přikryty tepelnou izolací (minerální plstí) a opatřeny prkennou pochůzí lávkou šířky cca 600 mm umístěnou od štítu po štít.

Požární bezpečnost                                                                          

 • Zařízení stavby požárně bezpečnostním zařízením - dle Sb.z. 23/2008 § 15 bod (5) musí být rodinný dům vybaven zařízením autonomní detekcea signalizace. Zařízení patří do rozsahu dodávky RD
 • zařízení pro protipožární zásahdle Sb.z. 23/2008 § 13 bodu 1 a přílohy č.4 této vyhlášky musí být dům vybaven hasícím přístrojem s hasící schopností nejméně 34A. Hasící přístroj nepatří do rozsahu dodávky RD.

Garáž – provedení NOVA 101

Ve standardním provedení je garáž bez možnosti vytápění.Podlahová konstrukce ani podlahové krytiny nejsou součástí rozsahu dodávky garážeGarážová vrata jsou plechová, výklopná s ručním ovládáním a nezateplená. Za příplatek k ceně je možné dodat garážová vrata zateplená. Standardní součástí rozsahu dodávky garáže NOVA 101 jsou garážové dveře plechové, bílé, nezateplené.

Plechová garážová vrata v rodinných domech na klíč.

Tyto nejmodernější technologie nás staví mezi nejpřednější výrobce levných rodinných domů na klíč na našem trhu. Máme mnoho spokojených zákazníků, zařaďte se mezi ně i vy! Bydlete levně, moderně a komfortně.

Standart vybavení domů RD Rýmařov - Model 2012

Napište si o více informací k technologii výroby domů na klíč!

Tisknout


RSSRSS

Aktuality

22. 10. 2012

Vytvořili jsme pro Vás nové www stránky

Připravili jsme pro Vás nové webové stránky, zabývající se problematikou prodejně nejúspěšnějšího domu tradičního českého výrobce montovaných domů na klíč RD Rýmařov

Archiv aktualit

Věděli jste že...

Dům NOVA 101 je jeden z cenově nejzajímavějších projektů rodinných domů v České republice.
Nabídka obsahuje řešení domu 5+1+garáž, doprava po celé ČR zdarma


Rodinné domky na klíč